KURIKULUM

KURIKULUM

Pengajian di MTAQA terbahagi kepada dua peringkat iaitu Tajwid dan ‘Aliah. MTAQA merupakan cawangan kepada Maahad Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulai Chondong dan di sini pelajar cuma setakat Tingkatan 4 dan untuk Tingkatan 5 dan ke atas, pelajar akan diserap masuk ke MTAQ Pulai Chondong berdasarkan keputusan peperiksaan SMU/SMTQ.

  • Tingkatan 1: 1 Tajwid
  • Tingkatan 2: 2 Tajwid
  • Tingkatan 3: 1 Aliah
  • Tingkatan 4: 2 Aliah

Subjek-subjek yang telah ditetapkan untuk Peringkat Tajwid (Tingkatan 1 dan 2):

Subjek al-Quran

1 Tajwid 2 Tajwid
al-Quran al-Quran
Tajwid (Teori) Tajwid (Teori)
Tajwid (Amali) Tajwid (Amali)
Hifzul Mutun Hifzul Mutun
Gharib al-Quran Gharib al-Quran
Adab al-Quran

Subjek bahasa Arab & syariah

1 Tajwid 2 Tajwid
Nahu Nahu
Insya’ Insya’
Mutalaah Mutalaah
Hadis Hadis
Fekah Fekah
Tauhid Tauhid
Sirah Sirah
Imla’ & Khat Imla’ & Khat

Subjek akademik

1 Tajwid 2 Tajwid
Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia
English English
Sains Sains
Matematik Matematik
Sejarah Sejarah

Subjek lisan

1 Tajwid 2 Tajwid
al-Quran al-Quran
Tajwid (Amali) Tajwid (Amali)
Mutalaah Mutalaah
Hifzul Mutun Hifzul Mutun

‘ALIAH

Subjek-subjek yang telah ditetapkan untuk Peringkat Aliah (Tingkatan 3, dan 4):

Subjek al-Quran

1 Aliah 2 Aliah
al-Quran al-Quran
al-Qiraat (Teori) al-Qiraat (Teori)
al-Qiraat (Amali) al-Qiraat (Amali)
Hifzul Mutun Hifzul Mutun
Rasm al-Quran

Subjek bahasa Arab & syariah

1 Aliah 2 Aliah
Nahu & Sorf Nahu & Sorf
Insya’ Insya’
Mutalaah Mutalaah
‘Arudh & Qawafi
Tafsir Tafsir
Hadis Hadis
Fekah Fekah
Tauhid Tauhid

Subjek akademik

1 Aliah 2 Aliah
Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia
English English
Sains Sains
Matematik Matematik
Ekonomi Asas
Prinsip Akaun
Matematik Tambah
Sejarah Sejarah

Subjek lisan

1 Aliah 2 Aliah
al-Quran al-Quran
al-Qiraat (Amali) al-Qiraat (Amali)
Hifzul Mutun Hifzul Mutun
Advertisements