KURIKULUM

KURIKULUM

Pengajian di MTAQA terbahagi kepada dua peringkat iaitu Tajwid dan ‘Aliah.

  • Tingkatan 1: 1 Tajwid
  • Tingkatan 2: 2 Tajwid
  • Tingkatan 3: 1 Aliah
  • Tingkatan 4: 2 Aliah
  • Tingkatan 5: 3 Aliah
  • Tingkatan 6: Pra Takhassus

TAJWID

Subjek-subjek yang telah ditetapkan untuk Peringkat Tajwid (Tingkatan 1 dan 2):

Subjek al-Quran

1 Tajwid 2 Tajwid
al-Quran al-Quran
Tajwid (Teori) Tajwid (Teori)
Tajwid (Amali) Tajwid (Amali)
Hifzul Mutun Hifzul Mutun
Gharib al-Quran Gharib al-Quran

Subjek bahasa Arab & syariah

1 Tajwid 2 Tajwid
Nahu Nahu
Insya’ Insya’
Mutalaah Mutalaah
Hadis Hadis
Fekah Fekah
Tauhid Tauhid
Sirah Sirah
Imla’ & Khat Imla’ & Khat

Subjek akademik

1 Tajwid 2 Tajwid
Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia
English English
Sains Sains
Matematik Matematik
Sejarah Sejarah

Subjek lisan

1 Tajwid 2 Tajwid
al-Quran al-Quran
Tajwid (Amali) Tajwid (Amali)
Mutalaah Mutalaah
Hifzul Mutun Hifzul Mutun

‘ALIAH

Subjek-subjek yang telah ditetapkan untuk Peringkat Aliah (Tingkatan 3, 4 dan 5):

Subjek al-Quran

1 Aliah 2 Aliah 3 Aliah
al-Quran al-Quran al-Quran
al-Qiraat (Teori) al-Qiraat (Teori) al-Qiraat (Teori)
al-Qiraat (Amali) al-Qiraat (Amali) al-Qiraat (Amali)
Hifzul Mutun Hifzul Mutun Hifzul Mutun
Rasm al-Quran Rasm al-Quran
al-Fawasil

Subjek bahasa Arab & syariah

1 Aliah 2 Aliah 3 Aliah
Nahu & Sorf Nahu & Sorf Nahu & Sorf
Insya’ Insya’ Insya’
Mutalaah Mutalaah Mutalaah
‘Arudh & Qawafi ‘Arudh & Qawafi
Tafsir Tafsir Tafsir
Hadis Hadis Hadis
Fekah Fekah Fekah
Tauhid Tauhid Tauhid

Subjek akademik

1 Aliah 2 Aliah 3 Aliah
Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia
English English English
Sains Sains
Matematik Matematik

Subjek lisan

1 Aliah 2 Aliah 3 Aliah
al-Quran al-Quran al-Quran
al-Qiraat (Amali) al-Qiraat (Amali) al-Qiraat (Amali)
Hifzul Mutun Hifzul Mutun Hifzul Mutun